Vintersolståndet och Midvinter…

Så då var det Midvinter igen 21/12 och imorgon kommer ljuset åter… Eller? Nej! Det är vintersolståndet idag 21/12 som förövrigt är en palindrom, och 2013 års mörkaste dygn. Vintersolståndet infaller inte alltid på ett datum som är en palindrom. Midvinter anses vara ”mitt i vintern” och på Snorre Sturlassons tid var det natten mellan den 13-14 januari, men idag så har begreppen flutit samman och den gemene svensken skiter i vilket, för om tre dagar är det julafton och då kommer Tomten till de svenska familjerna! Vintersolståndet innbär att solen har sin minsta solinstrålning vid denna tidpunkt, men vad som kan vara kul att nämna i detta sammanhang är att den femte januari så är jorden, i sin eliptiska bana som närmast solen och ändå är det den kallaste perioden… På norra halvklotet.

Även andra kulturer firar eller firade vintersolståndet, som till exempel  Perserna, Kurderna, de gamla Romarna, vintersolståndKelterna och hos diverse andra så kallade urbefolkningar… I Persien Firas Shab-e Yalda  som tiden för ljusets återkomst eller då mörkret besegrats av ljuset och enligt tradition skall man var givmild och utöva välgörenhet. Så det är inte bara vi hornbeprydda hedningar som gillar årets kortaste dag, utan även många kulturer och religioner som inte har ett monoteistiskt synsätt.

Last covenants

Same procedure as ever…

The military is used against its own people again! Ukraine and its capital Kiev is the scene where we will see the most dangerous enemy of them all, their own population. This time we can expect a lot of gratuitous violence and harassment of our brothers and sisters of the east, but what don’t you do for democracy to fall into the wrong hands…. Long live the brutality!

Mandela is dead, it can’t have escaped anyone, but what most of you don’t know was that the ANC was a terrorist group stamped by Israel, the U.S. and most of the western European countries. If this would have happened today Sweden would be in big trouble, since we supported the ANC’s struggle for liberation with about 5 billion kronor. Sweden gave financial assistance to a terrorist organization! The ”Somali bank affair” would be just a drip in the ocean here! I wonder how much we have donated to Al-Qaeda?  Was that a different ballgame? Oh well…. But it’s no secret that Sweden was a ”state of liberty” for the so called

”Terrorists groups of the past”, the IRA, the PLO and ETA amongst other had plenty of people based in Sweden during this time. But even today, Sweden serves as a sanctuary for various political organizations. The Free Aceh movements had one of their bases in Alby, a suburb just outside of Stockholm. The Tamil Tigers were also Acehrepresented in this promised country where it’s still legal to carry a political opposition. Against that background it’s understandable why Carl Bildt (foreign minister) doesn’t want to apologize for the “Conservatives” standing ”for” the Apartheid. Personally, I think Reinfeldt’s (our head of the state) trip down to the funeral ceremony is a ridicule against the ANC.


Hallelujah and fourteen Ave Maria later and they’ve done their penance.

Don´t  forget that the only way out of the economic crises is growth and increased consumption! 14 days left until Christmas Eve, but don’t despise the midwinter, that’s when it all turns…
Larsson_midvinterblot_skiss_1915
Last covenants

Same procedure as ever…

Militären används återigen mot den egna befolkningen! Ukraina med huvudstaden Kiev är skådeplatsen där vi kommer att få se den farligaste fiende av dem alla, den egna befolkningen. Denna gång kan vi förvänta oss en hel del meningslöst våld och trakasserier av våra medmänniskor i öster, men vad gör man inte för att demokratin skall få falla i orätta händer…. LEVE VÅLDET.

Mandela är död, det kan inte ha undgått så många, men vad de flesta inte vet var att ANC var terroriststämplade av Israel, USA och de flesta västeuropeiska länderna. Hade det varit idag så skulle lilla Sverige ligga riktigt illa till, då vi under ANC´s frihetskamp stöttade dem med ca 5 miljarder kronor.  Sverige gav ekonomiskt bistånd till en terroristorganisation! Där hade ”Somaliernas” bankonton legat i lä! Undra sa flundra hur mycket vi har skänkt till Alkajda? Jasså de var annorlunda det? Nåja…. Men det är ingen hemlighet att Sverige var lite av en fristat för de så kallade ”terrorister från förr”, IRA, PLO, ETA med fler hade mycket folk baserade i Sverige under denna tidsperiod, men även idag fungerar vi som en sorts fristad för olika politiska organisationer. AcehAcehprovinsens frihetskämpar tror jag hade en av sina baser i Alby, en förort till Stockholm. Tamilska tigrarna var också representerade i detta förlovade demokratiska land, där det är lagligt att bedriva en politisk opposition. (Än så länge.) Mot den bakgrunden är det förståligt varför Carl Bildt inte vill göra avbön för moderaternas ställningstagande ”för” Apartheid. Själv tycker jag att Reinfeldts resa ner till begravningsceremonin får ett löjeväckande skimmer över sig, men som sagt, ”det största hotet kommer från den egna befolkningen”, det är därför som vi har FRA……

Halleluja och fjorton Ave Maria senare så har de gjort avbön.

Glöm inte att den enda vägen ur krisen är ekonomisk tillväxt och ökad konsumtion! 14 dagar kvar till julafton, men förakta inte midvinter, det är då det vänder…Larsson_midvinterblot_skiss_1915

Väl mött: Last covenants