Last Covenants

Time to change the world,…

So here we go with the most provoking blog since Moses

dropped the

”tablets of the covenant”.

Most of the ”blogging” is going to be in Swedish. So you English reader have to use

 the most annoying translationprogram ever.

Så då var det dags för mig att bli en ”bloggare” att räkna med och skratta åt.

Vi kommer avhandla allt mellan ”himmel och jord” men även universum och dess fatala misstag

genom nuet och historien.

Välmött: Last Covenants.