Folket har makt att…

Omfördelning av ekonomin kan göras om ni röstar på en politik som bryr sig om landet och dess invånare.

 

Sen ett år tillbaka följer jag en Amerikansk presidentkandidat. Andrew Yang, en ättling till Taiwanesisk invandrare som har börjat göra ett stort avtryck i politiken i USA. Grunden i hans politik är UBI eller medborgarlön som vi kallar det här i Sverige. $1000 i månaden utan motåtgärd, anser han är nödvändigt för att möta den allt mer utbredande automatiseringen i landet. Som exempel på vad som är på gång så nämner han att i 29 av de 50 delstaterna är lastbilschaufförer det vanligaste jobbet, automatiseringen vad gäller självkörande bilar står runt hörnet och det kommer snart att bli ett överflöd av ”truckers” och lägg till alla ”tradarfik” efter vägarna som får lägga ned sin verksamhet. En annan bransch är detaljhandeln (kassörer, butiksbiträden) som kommer att drabbas hårt, då allt mer konsumtionsvaror säljs via internet, vilket får till följd att fler och fler köpcentra läggs ner runt om i staterna. Han har ytterligare exempel som inte kommer att gynna landets fattigare del, läs om han och hans lösning på ”yang2020.com”. Detta anser han är vår tids största utmaning, vi kommer inte att hinna utbilda alla dessa människor som inte kommer att ha något sätt att försörja sig på. Denne Yang, har inga stora korporationer bakom sig, inte heller har han stöd inom det egna partiet för sina idéer. Men med de sociala medierna som verktyg, har han gjort det möjligt att konkurrera med de stora miljardärerna där i väst, och han får folket med sig, både demokrater och republikaner, och den demokrat som vill ha en chans emot Trump måste locka med sig republikanska röster för att vinna…

Tro inget annat än att det kommer att gå samma väg här i Sverige och det kommer att gå fort. Vi vet att det är ungdomars anställningstal som drabbas hårdast när handeln skär ned och det kommer få konsekvenser för resten av samhället. Det kommer inte finnas tid eller pengar för den snabba omställning som krävs, och som vanligt kommer de ute på landsbygden, de fattiga och unga att drabbas hårdast. Vad är en köping värd ute på vischan om den inte har affärer? hur mycket skatt kommer kommunerna att dra in när det knappt finns någon verksamhet ute i byarna. Dagens riksdagspolitiker skiter i hur det går för landsbygden och det har de visat öppet i så många år att det blivit en politisk konsensus i Sveriges riksdag. Att tömma städers och köpingars närliggande byar så fort det bara går är deras sätt att lösa krisen, om än tillfälligt…. (flytta dit där jobben finns) med dyrt boende som resultat. Det märkliga är att ingen svensk politiker tar upp dessa framtida problem, undrar varför?

Åter till Usa, Hur skall Yang bekosta för denna omvälvande reform? Mr. Y’s idé är att införa Value Added Tax (VAT) på 12-15% eller som vi kallar det, Moms. Han vill också avskaffa delar av det sociala skyddsnätet som idag består av mat/klädkuponger, hyresbidrag etc. (som inte behövs om alla är garanterad $1000). Motståndarna i marknadsekonomins Mecka skriker: ”Socialism”. Yang kontrar med: ”Kapitalism som inte börjar på $0 utan $1000”. Liknande idéer hade Jefferson, Milton Friedman, Nixon, Ayn Rand och även medborgarrättskämpen Martin Luther King, så detta är inget nytt påfund utan har funnits med oss i historien från höger till vänster på den politiska skalan, men aldrig implementerats då en majoritet av politikerna och storkapitalet anser att det gynnat fel folk.

Hur skulle något liknande kunna se ut i Sverige? 10.000kr x 7,5miljoner inv/ x 12månader = 900miljader, det kommer säkert till ytterligare kostnader för administration och övergång från tidigare system. Hur skall vi betala för det? Vi har redan en moms på 25%, dubbelt så hög som vad Yang tänkt sig, så där kan vi nog inte förvänta oss att få igenom en höjning för att bekosta kalaset, men absolut kan den moms som är idag vara med och bekosta delar av det. Jag har alltid varit en motståndare till bidrag och inom den biten hittar vi en stor del av lösningen.  EU-Avgift, 30miljarder, tar vi bort kostnad för försörjningsstöd 11miljarder, ROT och RUT 16miljarder = 57miljarder (och ökande), lägg där till all administrativa kostnader som försvinner. Produktsubventioner 550mdr (halva kostnaden i ett svep), och sen har vi skatt 650 miljarder, arbetsgivaravgift 580mdr, här finns ett stort utrymme att kapa åt oss en del av kakan, sen skall vi inte glömma att omsättning på nya och gamla tjänster kommer att öka då de fattigaste i vårat land  kommer att ha råd att köpa mer än bara hyran i framtiden, så ökad omsättning förväntas betala en del av kostanden.

Nystartande av företag kommer vi få se, då det blir lättare att ta risker med en grund att stå på. Ser vi på siffror hur små lantbruk har minskat i detta land så skall vi bli oroliga för vår egen matförsörjning, och här är UBI ett sätt att åter få igång brukandet av dessa små jordplättar vi har, då dessa småbönder kommer vara garanterad en fast inkomst oavsett utfall. Lika gäller att entreprenörsandan kommer att öka och att det på sikt kommer generera ytterligare arbete och pengar till systemet.

Att beskatta tjänsten eller råvaran där den tas ut borde vara standard, som det är idag så dräneras byarna runt om i landet på kapital på grund utav att bolag skattar där de har sitt huvudkontor, och löntagare skattar där de bor. Vattenfalls elkraft i de norrländska vattendragen skall inte skattas i Stockholm där de har huvudkontoret, utan istället skattas i kommunen eller ännu hellre i den by där kraftverket ligger så att landsbygden kan leva. Likaså skall löntagare som jobbar på annan ort naturligtvis beskattas där. (utnyttjar infrastruktur) Med dagens it-teknik är det fullt möjligt att genomföra utan större kostnader. På detta vis kommer det att bli svårare för stora bolag att flytta runt pengar inom bolagen och undgå skatt, och effekten av det blir ökade intäkterna till UBI. Decentralisering av skatteintäkterna är ett steg mot ett friare land och folk, det kommer också uppmuntra medborgare till att hålla landsbygden levande genom en återflytt till småbyar runt om i landet, ökad närproduktion av varor och tjänster. Det blir lättare för den enskilde att få ta del av skatteuttaget, dessutom kommer vi värderas lika oavsett var i landet vi verkar….

En kapitalistisk socialreform som kommer att få dagens karriärpolitiker att sätta i vrångstrupen…

(Själv röstar jag inte då jag är en övertygad individual/anarkokapitalist, men för er som tror på demokrati så skulle detta kunna vara en lösning på kommande problem) 

 

Last Covenants

Inflation i Kränkt Förtryck…

Detta inlägg är provocerande, så om du är lättstött slutar du läsa nu!

 

Ponera att jag tillhör en av Sveriges minoritetsgrupper, en grupp som även har blivit klassad som ursprungsbefolkning. Ett urfolk som av staten har blivit förföljd och fråntagen rätten till marker de brukat. Ett nomadfolk som tvingats till att bli bofast och avtvingad sin kultur och sina traditioner. Ett folk som har drivits till assimilering av den Svenska staten genom hot och våld. En minoritet, som av Sveriges riksdag förvägras en ratificering av ”ILO 169”. Denna svenska stat som slår sig för bröstet för sitt engagemang för flyktingarna under andravärldskriget, och som värnat om asylrätten för förtryckta och hävdat att solidaritet är den enda vägen framåt…

Sverige i nutid tar emot folk från alla världens kontinenter förutom sydpolen. (Endast 3 personer är födda på sydpolen i modern tid). ”2016 var det cirka 59000 personer 2017 var det nästan 70000 som fick svenskt medborgarskap. Säg då att ungefär hälften av dessa är över 18år, (har inga siffror på det, utan jag gör ett antagande, men det är inte antalet som är relevant utan principen.) då har vi lite mer än 60000 röstberättigade nya medborgare de två senaste åren. Jag vet inte hur många av dessa som röstade i valet 2018 men om vi antar att 60% av dessa utnyttjar sin rätt att stärka den svenska demokratin, och att alla röstade på något parti i riksdagen. Då har vi ungefär 36000 personer som genom sin nyvunna rätt att verka demokratiskt, gett den svenska staten stöd att fortsätta sitt förtryck emot Samer.

Samer i Sverige är någonstans mellan 20-40000 individer beroende på hur man räknar. Samer som etniskgrupp delas in i Sverige som nord/lule/och syd samer. (Finns även Ume och pite samer, det är ett 20-tal som pratar någon av de målen) Omkring 600-700 personer pratar sydsamiska idag, alltså en riktigt liten del av den ”svenska” befolkningen, 0,0007%. Arkeologer menar att sydsamer har verkat i Norrland och södra Lappland sen 1100-talet, långt innan nationsgränser uppfanns, så i realiteten har de ockuperats, förtryckts och blivit av med sitt land….

Ponera då att jag tillhör denna etniska Micro minoritet kallad syd samer. Har jag rätt att känna mig kränkt av alla nya och gamla svenska medborgare som hjälper staten att behålla sitt makt grepp över förtrycket? Får jag kalla er för ”rasister” eller känner ni att jag mobbar er då?

 

Tyvärr så är nationalismen, oavsett form, en grogrund för att känna sig kränkt. Och med så många nya nationaliteter som hävdar sin rätt, med statens goda minne, så kommer vi att ha kränkta medborgare i detta land tills Ragnarök behagar infinna sig…

Om du nu känner dig förnärmad, så ser jag dig som en av dem som håller förtryckets låga brinnande… 

 

Last Covenants

Historien upprepar sig….

Så var det då dags igen, vart fjärde år skall kräken samlas in för märkning. 10% åt vänster, 20% mot SD. Moderata baggar går med sänkta huvuden på väg till slakt. SAP’s horn beprydda proletärer stångar sig blodiga i ivern att få en plats i historieböckerna. De miljötänkande tackorna står stilla pga. höjda bränslekostnader för bonden, men i gengäld är de beredd att avvara 3000 röster till halal slakt

En sak som har slagit mig detta val är alla dessa val-tester,  Aftonbladet, Expressen, DN, SVD, osv… Jag har läst att olika former av tester på ”fejjan” bara har till syfte att kategorisera försöksdjuren, (en form av åsiktsregistrering) så då undrar jag, vad tror ni att dessa valkompasser har för syfte? Att få dig att inse vilket parti du tillhör… Jaja… Övervakningen slår alla rekord och desinformationen flödar ute på nätet och de etablerade etatisterna varnar för dessa ”Fake News” som florerar ute i samhället… Men om människan är så lättmanövrerad att hon tror att allt som skrivs är en sanning då förtjänar vi det samhälle som uppstått. Följden av detta bör vara att tidigare makthavare ställs till svars, nu har de folkvalda skygglappar som är lika stora som deras ego och därför inte något som helst intresse av att ta på sig ett misslyckande. Lägg där till att tjänstemannaansvaret togs bort för att underlätta för denna skara av horn beprydda klövdjur, så kommer de nu att le rakt in i tv-rutan och upprepa sitt mantra: En röst på mig är en röst på en stark stat!

Jimmie Åkesson & c/o som lanserar hungriga nationalsocialister som era framtida ledare och KD som lanserar ”Livets ord” som moraliskt rättesnöre och vägen framåt. Dessa två läderklädda käpp-pryglare står för en kvinnosyn som hör forntiden till, men verkar ha fått medvind bland den kvinnliga skaran av kräk som värnar om en politik som skall detaljstyra deras liv.

Moderaterna, eller som de själva lanserar sig ”det nya arbetarpartiet” verkar inte övertyga er slavar, och själv förundras jag över hur missnöjda slaktoffer väljer ett parti som de själva inte sympatiserar med, utan bara hänger upp sig på en enskild fråga. Hur tänker ni?

Jag har konstaterat tidigare att människan är helt körd, slut i huvudet, kraftig repa i hårddisken…. Men försök inse att dessa tv-lovande frälsare försöker manipulera era sinnen, att skänka makten åt någon av dessa etatister gör inte er granne gladare. Åtta partier som vill öka statens makt och fösa fårskocken fram till nästa slakt. Inte en enda av dessa pompösa grupperingar vill sätta människans frihet först, staten offrar gärna några slaktlamm för att nå sina principer och vi lär bli varse om vilka delar av den mindre ekonomiskt starka grupperingen av fårskallar som blir denna mandatperiods förlorare… (alltid de fattiga som får betala) Politisk ideologi och religiös moralpanik styr dessa profeter på bekostnad av humaniora och vetenskap… Så Schas! Iväg med er!! Ni inkräktar på min frihet…

 

Ledarflocken

 

Last Covenants

Landsbygdens erövring…

Nu när politikerna går in i sin egen valhybris så vill jag klargöra min syn på det som i framtiden kommer att kallas för det Etatistiska erövrandet av landsbygden… Jag & massorna

Formkurvan för  ”Järnrörspartiet” pekar fortfarande uppåt.  Jag skrev i ett tidigare inlägg att Åkesson håller på att bearbeta landsbygden och profilera sig som hjälten av gödselstackarnas bevarande. Jag måste säga att jag är imponerad av deras valkampanj och hur de utnyttjar de sociala medierna. Jag får reklam från SD varje dag och trots att jag anmäler all reklam från alla politiska partier och kryssar i att innehållet är ”vilseledande och/eller en bluff” så fortsätter det att strömma in olika varianter på samma tema från Järntubens beskyddar organisation. I de södra Sveriges landsbygdsregioner lär det bli raka rör efter detta val och vad gäller de norra regionerna så lär det också bli en ökning av Härdade Stålpipor som kommer ut ur landsbygdsgarderoberna i färgglada hängselbyxor… 

Det gamla avdankade Klöverpartiet har sedan länge tappat konceptet av vad som menas med ”en bevarad landsbygd”, och satsar på att vara det nya socialliberala partiet som med ökad statlig kontroll vill liberalisera Sverige. Nu spelar inte Liberalismen och statligt inflytande på samma planhalva. Men som så många andra partier så struntar Annie Lööfs partikamrater i vad dessa motsatsförhållanden har för betydelse. För det låter så bra med statlig frihet i deras öron, alla vet att en bra slogan säljer, och frihet vill många ha… Kumlabunkern är känt för att vara en statlig instans med framtida frihetsvyer…

 

Socialisterna, har de gett upp eller? Vänstern syns inte så mycket i media och de är det enda riksdagsparti som jag inte fått reklam ifrån på de internetbaserade dagböckerna. Jag gissar att de sitter och smider planer med de religiösa fanatikerna om hur de skall kunna göra revolution på mellanöstern vis… De socialistiska demokraterna med sin ”öka statens makt politik” travar på som vanligt med skygglappar för både ögon och öron, de lovar en ökad subventionering av medelklassen och dessutom att strama åt sin flyktingpolitik för migranter, som enligt FN har giltiga skäl… Vidare vill de framhålla att allt är under kontroll, för vi har staten som vår största sponsor…

Maskrosens förkämpe, ”Fridolin den flygfärdige” som har Arlanda som sin miljövänliga startbana, ser ut att få ta sikte på några lägre grantoppar inför höstens kraschlandning. Kanske kan de hitta några nya ”Grå vargar” i den fascistiska mellanöstern som kan ge dem lite luft under vingarna…

Liberalernas kappvändarpolitik fortsätter i utstakad bana, Citerar deras partiprogram om hur marknadsekonomi skall föras: ”Marknaden fungerar bäst i samhällen som präglas av tillit, hederlighet och ansvarstagande,” Ett skämt! Hederlighet och ansvarstagande, när såg vi det senast i Svensk politik? Tjänstemannaansvaret togs bort av våran framlidne ryggskottsminister. Sedan dess har politikernas framfart i vad som mest kan jämföras med bedrägeriverksamhet, ägnat sig åt att ursäkta sina synder med orden ”Jag kan inte uttala mig i det enskilda fallet” och frihetskämparna fortsätter i det andra stycket … men också i sådana samhällen måste marknaden regleras genom politiska beslut.” Alltså Statligt kontrollerad marknadsekonomi, Kina har Statligt kontrollerad marknads ekonomi så jag antar att Liberalerna jämför sig med Li och Putin, som förövrigt är två stora namn när det kommer till politisk framgång… 

Kd eller ”Livets ords” ansikte utåt, gör sin bästa valrörelse på länge, för ingen blir gladare än jag när kyrkliga entreprenörer får så lite inflytande över min framtid som bara är möjligt. Blir det med glädje som jag får se de kristna fanatikerna lämna riksdagen, vi pratar om att kommunismen har skördat liv i historien och nuet, men få grupperingar har under så lång tid förtryckt, förföljt, stulit egendom och terroriserat människa som just de religiösa tokstollarna, Halleluja!

Moderaterna eller de nya arbetarpartiet som de också vill stoltsera sig med, har samma ekonomiska fördelnings syn som SAP vad gäller sponsring av medelklassen. De vill till och med utöka subventioneringen för folk med en inkomst över 25000kr… Japp ”upp och ned vända världen” kallar marknads ekonomerna denna politik, som har sina rötter i socialismen…. Snart kommer Borgarna överge den ”Svenska modellen” och komma med förslag som ”Helikopterpengar” och Medborgarlön, allt för den fria marknadens skull….

Allt sedan demokratin landade i detta land så har staten sakta men säkert jobba sig tillbaka mot en fundamental makt lik den diktatur som vi engång var. I dag finns det inte ett enda parti i riksdagen som vill minska statens inflytande, det finns heller inget parti som vill öka kommuners inflytande och ej heller vill öka den enskildes inflytande över makten och härligheten. Jag minns när ”Han som bestämmer” ifrågasatte folkomröstningen om Eu, där han på ett enkelt sätt, likt programmet ”Klartext” på radion, förklarade att vi slavar inte kunde sätta oss in i de komplexa fördelarna med att inte ha ”för böjda bananer” i butiken. Eller varför det var så viktigt att när vi gått med, att snuset verkligen undantas från de regelverk som inte gällde alla medlemmar. Just det ni läste rätt, varje land har sitt eget EU regelverk som de inte följer… Med dessa ord vill jag uppmana er att verkligen tänka igenom era demokratiska rättigheter, och om jag får råda: Att om ni verkligen måste rösta, ge då chansen till ett parti som inte sitter i Riksdagen, Landstinget eller kommunalfullmäktige där ni bor och verkar… Kör försiktigt!

 

Last Covenants

 

Den Kristna färgen är Orange!

Den orangefärgade ljushuvudet i väst har gjort det igen. Twittrat att han och hans beslut är det bästa som hänt mänskligheten sen hans tillträde. Den lätt mentalt störde morotsfärgade pro-religiösa puckot och hans supportrar har hotat ”Putin den lille” Att om ni använder Klor, så kommer ni att få ångra er… Suck..! Putin skiter i Syrien.. visst det finns lite mineraler där, men inget som är värt att bomba sönder världen för… Kompromissen kommer att vara: ”vi byter mellanöstern mot Östra Ukraina” Så, Europa förvänta er en upptrappning av Ukrainska nationalismens uppvaknande… Och vidare kommer Putin och Jinping att sänka dollarn, ty högkonjunkturen med minusränta är P/J största påtryckning i detta Proxy krig… Jag kan ha fel, och jag har haft fel förut, men tilltron till att Jordens psykopatiska ledare skall lösa de ”stora” motsättningarna folk emellan är löjligt. Så snälla gör mig en tjänst , lägg er på soffan nästa val och känn att ni har sparat energi inför morgondagen..!

 

Last Covenants.

Framtidslöftet hälsar på i Stodene…

Så här såg konkurrenterna Melvin.

I helgen så har jag haft äran att få följa Sveriges ödmjukaste guldmedaljör. På fredags kvällen dök medaljhoppet från Tullinge upp för att hälsa på, samt prova Annicas berömda rostbiff med gratäng. Dagen efter skulle han springa i Svealandsmästerskapen. Med välfylld energidepå skjutsade vi ned 13åringen till Våxnäshallen för att bekanta sig med tävlingsarenan. Melvin Dunkel-Sundman tog Våxnäshallen med storm när han krossade motståndet i P13 800meter i Svealandsmästerskapen. I försöksheatet tog han sig enkelt till final efter att ha sprungit den snabbaste försökstiden, 2 minuter och 24 sekunder. I söndagens finallopp Startade han på innerspår och efter första kurvan var han uppe i ledning. Speakern ljöd i högtalarna efter 200m, (30 sek) ”Oj, här var det en optimistisk öppning!”  Efter 400meters passeringen (1.02) sa en förvånad speaker att Melvin håller farten bra. Vid 600meters passeringen så hade Melvin drygat ut ledningen till 30m och speakern varnade för att vi kunde få se mjöksyran sätta stopp för ”Tullinge sonen”. Helt klart, hade han ingen aning om vem Melvin var. Vid utgången i sista kurvan så hade konkurrenterna lämnats att gör upp om silver och bronset. Melvin ångade på värre än ett lokomotiv som hade fått de finaste kolbitarna. Vid målgång var ”Undret från förorten” 6 sekunder före närmaste deltagare. Med tiden 2.18,32 visade Melvin att han är en löpare värd att hålla koll på. Detta var Melvins tredje!! 800meters lopp.. Imponerande!

Tid é viktigt.

Melwin Lycke-Holm

Det fanns en annan Melwin som gjorde bra ifrån sig. I höjdhopp P14 vann Melwin Lycke-Holm på fina 1.95 meter… Han  har fört sin faders tradition av att klara höga höjder vidare… Lika imponerande, men kanske inte lika överraskande som Tullingegrabbens Bejublade målgång.

I övrigt kryllade det av Hammarby idrottare på tävlingen och för en kille som har varit i exil i 18år, var det som om att vara tillbaks på ”söders höjder”…

 

 

 

 

Glad guldmedaljör.

 

 

Guuuld!

Sista kurvan.

 

 

 

7–11° Celsius

Så kom den då, serien baserad på Richard Morgans bok ”Altered Carbon”, eller ”7–11° Celsius” som den heter i den svenska utgåvan. En av de böcker som jag återvänderer till när jag vill fly den vardagliga tristessen och låtsas att jag är någon annanstans än i denna bisarra verklighet. (vilken det nu är?) Det är sällan jag ser film på tv och än mer sällan som jag följer någon serier, men denna har jag väntat på i flera år och hoppats på att den skulle göra boken rättvisa. Boken som jag förövrigt håller som en av de fränaste böcker jag läst, så ball, att jag läst den minst fyrtisjuttongånger och lyssnat på otaliga gånger. (Audiobook)  Naturligtvis kan Tv-serien inte jämföras med böckerna, men det är sällan som film slår bok.

Nej, jag vart inte besviken, jag gillar trots allt serien och ser fram emot en fortsättning med säsong 2 ”Broken Angels”.  Jag gissar att Film/data-tekniken börjar komma ikapp ”cyberpunk” författarna, så jag hoppas på en riktig lång och fartfylld verklighetsflykt via tv i fortsättningen.  Tre böcker har gjorts om ”Takeshi Kovacs” Altered Carbon, Broken Angels och Woken Furius. Som jag tidigare nämnt så är de riktig bra. Nu hoppas jag att denna serie får ringar på vattnet så att några av mina andra favoritböcker får gör sig rättvisa på film, så som ”Black man av ovanstående författare.  William Gibsons böcker om ”Sprawl” eller hans ”Blue Ant” trilogi.   Neal Stephenson:  ”Snow Crash” och ”Cryptonomicon” Chris Moriarty: Spin State, Spin Control och Ghost Spin som även de är sönderlästa.  Pat Cadigan, ”Dervish is digital”  alla helt underbara böcker. Men mest av allt skulle jag vilja se en film baserad på ”Beggers in Spain” av Nancy Kress. Den bästa sf-boken jag någonsin läst! En helt underbar bok för folk som inte gillar att sova….. Kanske infrias mina förväntningar, kanske gör inte filmindustrin böckerna rättvisa, men det spelar ingen roll och medans ni väntar på filmversionerna borde ni borde läsa någon eller alla ovan nämnda verk.

Ta det lugnt där ute i cyberrymden, kör försiktigt.

 

Last Covenants

Metanförbud i luften

Om svensken slutade att äta nötkött, hur många Fjällkor (en undergrupp till SKB) skulle det finnas kvar i Sverige då? Skulle rasen dö ut, eller skulle vi bara ha den som mjölk och ost ko. Fjällkon har ungefär dubbelt så mycket ”ost protein” i mjölken som en SLB eller SRB (våra vanligaste mjölkkor) och är väl värd att bevara för oss som gillar ost. Skulle det ha någon betydelse för landskapet om den svenska kon försvann?
Om människan helt skulle sluta med nötkött, skulle arten ”ko” dö ut? eller skulle vi skapa vilda stammar av nötkreatur i Sverige, Europa och/eller Nordamerika..?
Kanske skulle vilda kor kunna lösa vargproblemet här i Värmland? Det skulle kunna bli fina naturfilmer om hur vargen jagar korna ned mot Klarälven för att sen effektivt decimera gruppen… Säkert skulle det bli en och annan ”viltolycka” med ko inblandad också, men vi skulle ha två livsdugliga arter springandes på de värmländska slätterna och älgen skulle inte känna sig så ensam och utsatt…
Varg gillar Får, har jag hört. Kanske skulle Fåren också förvildas så att Gråben, Skogsjärven, Lokatten och Björnen hade lite mer
mat alternativ där ute i markerna…

Vid vilken given tidpunkt som helst är det ungefär 2000 passagerarflygplan uppe i jordens luftrum, (dygnet runt) hur mycket påverkar de den globala uppvärmningen, och bryr sig korna om det?

 

Nej, jag har inga svar jag har bara frågor…

 

Last Covenants

Slanten i bössan räddar liv.

 

Societetens tiggeri

Jag var och handlade i det storköpcentrat vi har i vår by, då jag vart tillfrågad av en tiggare som undrade om jag kunde avvara lite pengar till ett gott ändamål. Jag svarade att jag redan skänkte över 30% av min lön till förmån för behövande, han stakade sig och sa att ”Det var fint gjort, vilka skänker du de pengarna till?” Jag såg att tvivlet lös i ögonen på honom. Jag förklarade för honom att det i vardagligt språk kallades för inkomstskatt. Tvivlet var nu förbytt till en föraktfullt grimas. Jag frågade tiggaren om han visste vad hans chef hade i arvode, och jo då det visste han och han kunde meddela att sen den nya ordförande tillträdde så har ersättningen sänkts, men att skänka en slant till Röda korset var för den goda sakens skull, det går till behövande. ”Som till din chef?” frågade jag ”Ja, men hon gör ett bra jobb därför har hon den ersättningen, som förövrigt är likvärdig med en riksdagsledamots lön”. sa han med ett överförtjust leende. 2012 så drog organisationen ifråga in 719 miljoner, 356 miljoner av dessa kom direkt från oss skattebetalare i form av bidrag från staten och andra offentliga organ. Ytterligare 210 miljoner kom från insamlingar (29%) av sådana som killen i köpcentra och från olika tv galor och liknande jippon. De administrativa kostnader var 14%, (100 miljoner) och det är en aktningsvärd summa för ett varumärke som marknadsför sig som en ideell organisation. Enligt deras egna siffror så hade de 31500 frivilliga i Sverige, jag tvivlar på att alla höll på med ”bössinsamling” men om det var så, så drog varje enskild samlare in 6700kr i snitt, då ser vi helt plötsligt att det krävs 10 stycken plus en ”liten en” som tigger för att föda ”Fru ordförande” och hantlangaren. Ser vi krasst på det så jobbar hälften av insamlarna endast för att kunna betala de administrativa kostnaderna. Jag frågade tiggaren om han någonsin funderade på hur många likasinnade som honom som behövdes för att styrelsen skulle kunna få sina arvoden och nej det hade han inte gjort. han skruvade på sig och jag såg att det var inte det här han ville diskutera och att jag uppehöll honom kostade på hans tålamod och tilltänkta bidrag till ”chefen”. Efter lite dividerande om det var moraliskt riktigt att gå runt och tigga pengar till hans chef, så pekade jag på en Romsk tiggare som satt vid entré dörrarna till Ica Kvantum, och frågade om han tyckte att tiggeri borde förbjudas. Med ett hånfullt leende och ett lätt föraktfullt skakande på huvudet, så sa han att jag var ett svin som resonerade som jag gjorde sedan vände sig Röda korsets arbetsmyra om och gick på nästa potentiella bidragsgivare…

Jag har inget emot att folk hjälper andra i nöd, eller att de skänker en slant för att lätta på samvetet. Det som jag vänder mig emot, är just att toppskiktet i dessa organisationer  består av styrelseproffs som inte gör ett handtag ideellt. ”Direkthjälp” är något jag förespråkar och att ge en behövande hjälp på plats är något som alla borde fundera på.  Jag kan tillägga att jag själv har ”tiggt” i tunnelbanan, jag och en kamrat ”bommade” ihop till tre flaskor Körsbärsvin, en Pizza och två entré biljetter till en ”The Dubliners” konsert. Det tog ungefär 4 timmar, totalsumman var kring en femhundring. ”Sprättlätta” pengar!

 

Last Covenants