Jag & Magda älskar er skattebetalare.

Jag fick ett brev av Magda idag, jag blev så glad att hon lyckats använda partistödet som hon fått av mig via skattsedeln, till att skriva ett brev riktat just till mig.

Hon undrade om jag var orolig för min personliga och för min familjs ekonomi.  Det var så omtänksamt av henne, jag önskar att Annie hade gjort likadant med Centerns partistöd.

Magda upplyste mig om att Putin bedrev ett olagligt krig mot Ukraina också, och att det tvingade många av mina landsmän att vända och vrida på slantarna för att få vardagen att gå ihop. 

-jösses! Sa jag högt för mig själv. Inte visste jag att det fanns lagliga krig. Vidare funderade jag på om vi svenskar inte kunde ha sparat någon skattekrona om vi låtit bli att skicka ner vapen för miljarder till Ukraina. Då hade vi både sparat pengar och följt ”icke aggressions principen”, som är så viktig för freden i världen.

 Nåja, hon fortsatt brevet med en munter ton:

 -jag  var med och städade upp 90-tals krisen, jag glömmer aldrig det pris svenska folket fick betala för en ansvarslös ekonomisk politik.

– Just det, ropade jag högt. -den krisen kommer jag också ihåg Magda! skrålade jag med glädje. -visst var det dryga 60 miljarder av skattepengarna som ni löste ut bankerna med? fortsatte jag högt för mig själv. Ja jädrar tänkte jag, skall vi få tillbaka de pengarna nu? Härligt.

Jag kom också ihåg att det var Magdas partivänner Kjell-Olof Feldt och Bengt Dennis som var med och lade grunden för 90-tals krisen.

Hon skriver också att, ingen ansvarsfull politiker kan lova full kompensation för prisutvecklingen. Det känns tryggt att veta, att i riksdagen har vi ingen ansvarsfull politiker så jag räknar kallt med full kompensation för den framtida prisutvecklingen.

Magda fortsätter brevet med att hon värnar om mig och min familj, yes tänker jag, äntligen någon i riksdagen som bryr sig om mig och min plånbok. Det värmer att hon har ett så gott hjärta.

 Magda och hennes partikamrater lovar också att:

Införa ett högkostnadsskydd för elpriser för både hushåll och företag.

Vad det innebar i reella pengar framgick inte men jag gissar att skattebetalarna har råd att subventioner allt över 1800kronor per hushåll och månad.

Höja pensionen för de sämst ställda pensionärer.

Vilka som är de sämst ställda pensionärerna framgick inte av hennes brev, men jag antar att det gäller alla över 65år.

Säga blankt nej till fastighetsskatt.

Detta löfte kan inte vara svårt att hålla, vi har ingen fastighetsskatt idag.

Frågan är om hon också är villig att försöka få kommunerna att ta bort den kommunala fastighetsavgiften?

Gör hon det, skulle svensken bli så glada att gylfen åkte ner och kjoltygen börja fladdra ute på landsbygden, barnafödandet skulle slå nya rekord ute i byarna och hoppet om en ny storhetstid för svensken skulle pryda varenda anslagstavla i Bryssel.

Magda avslutar sitt personliga brev till mig med att hon vet hur svårt det är att leda Sverige och att hon vill att jag stödjer henne och resten av manschettproletärerna den 11:e september.

Hon understryker också att en röst på henne betyder att  fastighetskatten är ”uteslutet i alla lägen” för socialdemokraterna. Hon nämner fortfarande inget om den kommunala fastighetsavgiften eller om hennes samarbetspartier har samma syn som socialdemokraterna i den här frågan.

Jag känner mig hedrad av denna uppmärksamhet , speciellt med tanke på att jag själv varit med att sponsra kostnaden för brevet.

Nické / En annan framtid är möjlig.

Fria Wermland mot Svenskjävlarna!

Nu syns vi alltså finns vi. Mycket vatten har runnit under Skårebron sen jag sist annonserade att jag är på väg att lämna Sverige.

Nu nästan nio månader senare, har Fria Wermland blivit officiella. Värmlands folkblad och Mediehuset Grön Press. (aldrig hört om de tidigare.) har haft intervju med oss. Även andra olika intresseorganisationer har hört av sig, där de islamistiska grupperingar med anknytning till ”Muslimska brödraskapet” är överrepresenterade.

En personlig reflektion över världsordningen; Ryssar bombar Ukrainare och Ukrainare med allierade försöker döda allt som påminner om rysk aggression. Covid-pandemin vägrar släppa taget och vi är på väg mot den högsta ekonomiska inflationen som världen sett sen 20-talet. Personligen älskar jag ”nedstängningar”, det gör så mycket för förtrycket mot individen. Framtiden ser mörk ut!

Vi i Fria Wermland är idag ett av få partier i Sverige som är emot Nato, vi har dess värre inte förmågan att övertala den svenska röstboskapen som är dödligt rädda ryssen, att ta det lite lugnt.

Vi kan som svenskar/Värmlänningar se att hotet från Ryssen var betydligt större på 70 och 80-talet, men med en god marknadsföring och en positiv införsäljning har nu, Nato lyckats få riksdagspartierna med sig till att stödja våldets väg. Detta är socialism på bred front.

De allierade i riksdagen med sin ”namne” fascisten Erdoğan i spetsen, lär få svensk mellanöstern politik att glorifiera ”Muslimska brödraskapet” och dess socialistiska (fascistiska) budskap. Jag gissar att riksdagen följer upp med ett par retroaktiva mutor/tjänster för deras förespråkare och adapterar inom en snar framtid.

Leve förtrycket!

Er inte alltid så timida kritiker/ Nicke

Äganderätt, en rättighet som urholkas.

Äganderätten över skog, mark och egendom i allmänhet, är under belägring av totalitära krafter i FN, EU, och den svenska statsapparaten.

Nedanstående uppdiktade brev kan snart ligga i en brevlåda nära dig.

För den det berör:

Vi på Unika Aktie&Fond-inspektionen har påvisat särskilt värdefulla aktier i ditt svenska fondsparande. Dessa sällsynta värdepapper är rödlistade och kraftigt utrotningshotade, vi har därför beslutat att beslagta hela din aktieportfölj då vi ser att de utgör en viktig grund för en hållbar och mångfaldig utveckling av den svenska finansmarknaden. Dessa aktiefonder som vi har lokaliserat i dina ägor har svårt att klarar sig utan den struktur och likriktighet av liknande värdepapper som du innehar i din portfölj, därför måste vi som övergripande ansvarig myndighet stoppa all handel med ditt konto.

Du får behålla äganderätten på värdepapperna men du kommer ej att få avyttra dem, ej heller nyttja dem för kommersiellt bruk då svensk finansmarknaden kan ta allvarlig skada om så sker.

Myndigheten för Unika Aktie&Fond-inspektionen har också beslutat att det inte utgår någon ersättning för framtida förluster då myndigheten anser att detta är så pass unika värden att vi ser det som hela den monetära marknadens intresse att bevara dem inför framtiden.

Vi ser till helheten av finans och aktiemarknaden när vi gör dessa bedömningar och detta beslut kan inte överklagas.

vi önskar dig lycka till med ditt nästa Fond köp.

Mvh: Ordförande och flerfaldig översittare.

Fascist Javisst.

#äganderätt

Lämna landet..!

Efter många års velande är det nu klart, jag planerar för att lämna Sverige..!

Alla tokerier som försiggår i Sverige och resten av världen har fått mig att ta detta drastiska beslut. Vänner har tjatat för att jag skall göra slag i saken och  jobba för mina och många andra av de lokala medmänniskornas högt uppsatta mål.

Tanken är inte att jag skall lämna Sverige ensamt,  jag och de som vill stödja mig och den organisation jag är verksam i kommer att jobba för att drygt 300.000 Wermlänningar lämnar samtidigt. Vi kommer att jobba för Secession av landskapet Wermland, och det blir förmodligen en av västvärldens mest historiska utträde den dagen det sker.

Historiskt sett i Europa har de flesta separatister i nutid arbetat för ett militärt utträde. IRA, ETA, FLNC, är de tre stora som med våld velat frigöra sig från sina ockupanter. I Italien på 60-talet förslogs Padanien som en alternativ utbrytarrepublik, som via demokratiska spelregler ville bryta sig ur Italien, Lega Nord, är en rest av den idén. På 2000-talet intensifierades Kataloniens arbete för ett fredligt och ett majoritets mässigt utträde ur spanska staten, ett utträde som vid folkomröstningen slogs ned blodig och drev ledare inom rörelsen på flykt. Och det med EU parlamentets godkännande.

Nu kommer vi inom det Wermländska Partiet (namnet inte klart än) att verka för ett fritt Wermland, med de medel som står oss till förfogande inom det svenska regelverket. Vårt mål är utträde ur Sverige och därmed också ur EU. Vi kommer att vilja behålla nära samarbeten med de stater runt omkring oss.

Decentralisering, är något som jag och många med mig tror att Sverige behöver, och något som majoriteten av folket utanför storstädernas gränser kräver. De centrala besluten har aldrig gynnat landsbygden och än mindre den enskilde. Det är dags att sätta stopp för landsbygds döden.

Jag och flera nära mig har börjat att dra fram riktlinjer för ett nytt politiskt initiativ inom regionalpolitiken, som på lång sikt skulle gynna folket på landsbygden som vill ha ett utökat självbestämmande.

Trots att jag kallar mig för en ”individualanarkist med ena benet inom anarko-kapitalistiska tänket och med en ekonomisk grund i den ”Österrikiska skolan””, så har jag ändå tagit beslutet att engagera mig politiskt och spela det ful-spel som politiker idag trycker ned den lokala befolkningen med.

Detta innebär att jag måste gå emot min egen övertygelse i flertalet stora frågor, men då jag känner empati för mina lokala medmänniskor, som inte alla är lika säker på statens avskaffande, men som är fullt övertygade om att vi behöver decentralisera makten och beslutsfattandet. Så kommer jag sätta mitt ego åt sidan och jobba för att vi alla på lokal nivå skall få det bättre.

Som ett separatist parti, kommer Secession för ett fritt Wermland överst på agendan, lägg där till en form av direktdemokrati med folkomröstningar och där lokal anknytning väger tyngre än regional, så kommer vi att uppmuntra till ett lokalt självbestämmande där varje enskild individ blir viktig, vilket inte är situationen inom något lokalt eller regionalt parti i Sverige idag.

Det kan inte vara meningen att tre storstads regioner skall diktera de politiska villkor som skall få råda för oss ”lantisar” idag, det är dags att lyfta arslet och ta kontroll över den del av landet som inte gynnas av den centraliserings politik som vi har dragits med sen Hjalmar Brantings dagar.

Dagens skattepolitik ger storföretag fördelar av olika former för att ha huvudkontor i storstäder, samtidigt missgynnas regioner där företagarna exploaterat sig. Storstaden gynnas, även fast råvaror tas ut på landsbygden. Det är inte rättvist med all den mark och miljöförstöring som exploateringen medför när dessa ekonomiskt starka röster utövar påtryckningar på de lokal politikerna.

Produktionsskatt kommer att vara den drivande linjen för vår skattepolitik. I den mån det behövs skattas, så skall skatten tas ut i det lokala området där varan/tjänsten produceras och inte i där företaget har sitt huvudkontor. ”Tar du ut malm i Nordmark så skall vinsten för den malmen skattas i den kommun som Nordmark tillhör, i detta fall Filipstad”.

Det är dags för folket att åter ta tag i sina skyldigheter att värna om det lokal först, regionala sen, och sist det globala. Vi kan inte rädda omvärlden, men vi kan se till att vi städar upp på våran egen bakgård. och för er som tror att Wermland är för litet för att bilda en egen stat, så ber jag er googla på Island. Ungefär sammabefolkningsmängd, bara det att vi är lite mer trångbodda här i Wermland, ungefär en 1/5del av Islands landyta, fast med stora naturtillgångar, och en stark tradition av ingenjörs anda. Självklart blir alla som är skrivna i Wermland automatiska medborgare i den nya parlamentariska folkrepubliken.

Med detta upprop hoppas jag på en ljus framtid för oss Wermläningar och andra frihetssinneliga folk som bara vill att den lokala situationen prioriteras före den regionala och den globala.

 

 

Nické /  tillfällig Ordförande i WP

 


Last Covenats

Folket har makt att…

Omfördelning av ekonomin kan göras om ni röstar på en politik som bryr sig om landet och dess invånare.

 

Sen ett år tillbaka följer jag en Amerikansk presidentkandidat. Andrew Yang, en ättling till Taiwanesisk invandrare som har börjat göra ett stort avtryck i politiken i USA. Grunden i hans politik är UBI eller medborgarlön som vi kallar det här i Sverige. $1000 i månaden utan motåtgärd, anser han är nödvändigt för att möta den allt mer utbredande automatiseringen i landet. Som exempel på vad som är på gång så nämner han att i 29 av de 50 delstaterna är lastbilschaufförer det vanligaste jobbet, automatiseringen vad gäller självkörande bilar står runt hörnet och det kommer snart att bli ett överflöd av ”truckers” och lägg till alla ”tradarfik” efter vägarna som får lägga ned sin verksamhet. En annan bransch är detaljhandeln (kassörer, butiksbiträden) som kommer att drabbas hårt, då allt mer konsumtionsvaror säljs via internet, vilket får till följd att fler och fler köpcentra läggs ner runt om i staterna. Han har ytterligare exempel som inte kommer att gynna landets fattigare del, läs om han och hans lösning på ”yang2020.com”. Detta anser han är vår tids största utmaning, vi kommer inte att hinna utbilda alla dessa människor som inte kommer att ha något sätt att försörja sig på. Denne Yang, har inga stora korporationer bakom sig, inte heller har han stöd inom det egna partiet för sina idéer. Men med de sociala medierna som verktyg, har han gjort det möjligt att konkurrera med de stora miljardärerna där i väst, och han får folket med sig, både demokrater och republikaner, och den demokrat som vill ha en chans emot Trump måste locka med sig republikanska röster för att vinna…

Tro inget annat än att det kommer att gå samma väg här i Sverige och det kommer att gå fort. Vi vet att det är ungdomars anställningstal som drabbas hårdast när handeln skär ned och det kommer få konsekvenser för resten av samhället. Det kommer inte finnas tid eller pengar för den snabba omställning som krävs, och som vanligt kommer de ute på landsbygden, de fattiga och unga att drabbas hårdast. Vad är en köping värd ute på vischan om den inte har affärer? hur mycket skatt kommer kommunerna att dra in när det knappt finns någon verksamhet ute i byarna. Dagens riksdagspolitiker skiter i hur det går för landsbygden och det har de visat öppet i så många år att det blivit en politisk konsensus i Sveriges riksdag. Att tömma städers och köpingars närliggande byar så fort det bara går är deras sätt att lösa krisen, om än tillfälligt…. (flytta dit där jobben finns) med dyrt boende som resultat. Det märkliga är att ingen svensk politiker tar upp dessa framtida problem, undrar varför?

Åter till Usa, Hur skall Yang bekosta för denna omvälvande reform? Mr. Y’s idé är att införa Value Added Tax (VAT) på 12-15% eller som vi kallar det, Moms. Han vill också avskaffa delar av det sociala skyddsnätet som idag består av mat/klädkuponger, hyresbidrag etc. (som inte behövs om alla är garanterad $1000). Motståndarna i marknadsekonomins Mecka skriker: ”Socialism”. Yang kontrar med: ”Kapitalism som inte börjar på $0 utan $1000”. Liknande idéer hade Jefferson, Milton Friedman, Nixon, Ayn Rand och även medborgarrättskämpen Martin Luther King, så detta är inget nytt påfund utan har funnits med oss i historien från höger till vänster på den politiska skalan, men aldrig implementerats då en majoritet av politikerna och storkapitalet anser att det gynnat fel folk.

Hur skulle något liknande kunna se ut i Sverige? 10.000kr x 7,5miljoner inv/ x 12månader = 900miljader, det kommer säkert till ytterligare kostnader för administration och övergång från tidigare system. Hur skall vi betala för det? Vi har redan en moms på 25%, dubbelt så hög som vad Yang tänkt sig, så där kan vi nog inte förvänta oss att få igenom en höjning för att bekosta kalaset, men absolut kan den moms som är idag vara med och bekosta delar av det. Jag har alltid varit en motståndare till bidrag och inom den biten hittar vi en stor del av lösningen.  EU-Avgift, 30miljarder, tar vi bort kostnad för försörjningsstöd 11miljarder, ROT och RUT 16miljarder = 57miljarder (och ökande), lägg där till all administrativa kostnader som försvinner. Produktsubventioner 550mdr (halva kostnaden i ett svep), och sen har vi skatt 650 miljarder, arbetsgivaravgift 580mdr, här finns ett stort utrymme att kapa åt oss en del av kakan, sen skall vi inte glömma att omsättning på nya och gamla tjänster kommer att öka då de fattigaste i vårat land  kommer att ha råd att köpa mer än bara hyran i framtiden, så ökad omsättning förväntas betala en del av kostanden.

Nystartande av företag kommer vi få se, då det blir lättare att ta risker med en grund att stå på. Ser vi på siffror hur små lantbruk har minskat i detta land så skall vi bli oroliga för vår egen matförsörjning, och här är UBI ett sätt att åter få igång brukandet av dessa små jordplättar vi har, då dessa småbönder kommer vara garanterad en fast inkomst oavsett utfall. Lika gäller att entreprenörsandan kommer att öka och att det på sikt kommer generera ytterligare arbete och pengar till systemet.

Att beskatta tjänsten eller råvaran där den tas ut borde vara standard, som det är idag så dräneras byarna runt om i landet på kapital på grund utav att bolag skattar där de har sitt huvudkontor, och löntagare skattar där de bor. Vattenfalls elkraft i de norrländska vattendragen skall inte skattas i Stockholm där de har huvudkontoret, utan istället skattas i kommunen eller ännu hellre i den by där kraftverket ligger så att landsbygden kan leva. Likaså skall löntagare som jobbar på annan ort naturligtvis beskattas där. (utnyttjar infrastruktur) Med dagens it-teknik är det fullt möjligt att genomföra utan större kostnader. På detta vis kommer det att bli svårare för stora bolag att flytta runt pengar inom bolagen och undgå skatt, och effekten av det blir ökade intäkterna till UBI. Decentralisering av skatteintäkterna är ett steg mot ett friare land och folk, det kommer också uppmuntra medborgare till att hålla landsbygden levande genom en återflytt till småbyar runt om i landet, ökad närproduktion av varor och tjänster. Det blir lättare för den enskilde att få ta del av skatteuttaget, dessutom kommer vi värderas lika oavsett var i landet vi verkar….

En kapitalistisk socialreform som kommer att få dagens karriärpolitiker att sätta i vrångstrupen…

(Själv röstar jag inte då jag är en övertygad individual/anarkokapitalist, men för er som tror på demokrati så skulle detta kunna vara en lösning på kommande problem) 

 

Last Covenants

Inflation i Kränkt Förtryck…

Detta inlägg är provocerande, så om du är lättstött slutar du läsa nu!

 

Ponera att jag tillhör en av Sveriges minoritetsgrupper, en grupp som även har blivit klassad som ursprungsbefolkning. Ett urfolk som av staten har blivit förföljd och fråntagen rätten till marker de brukat. Ett nomadfolk som tvingats till att bli bofast och avtvingad sin kultur och sina traditioner. Ett folk som har drivits till assimilering av den Svenska staten genom hot och våld. En minoritet, som av Sveriges riksdag förvägras en ratificering av ”ILO 169”. Denna svenska stat som slår sig för bröstet för sitt engagemang för flyktingarna under andravärldskriget, och som värnat om asylrätten för förtryckta och hävdat att solidaritet är den enda vägen framåt…

Sverige i nutid tar emot folk från alla världens kontinenter förutom sydpolen. (Endast 3 personer är födda på sydpolen i modern tid). ”2016 var det cirka 59000 personer 2017 var det nästan 70000 som fick svenskt medborgarskap. Säg då att ungefär hälften av dessa är över 18år, (har inga siffror på det, utan jag gör ett antagande, men det är inte antalet som är relevant utan principen.) då har vi lite mer än 60000 röstberättigade nya medborgare de två senaste åren. Jag vet inte hur många av dessa som röstade i valet 2018 men om vi antar att 60% av dessa utnyttjar sin rätt att stärka den svenska demokratin, och att alla röstade på något parti i riksdagen. Då har vi ungefär 36000 personer som genom sin nyvunna rätt att verka demokratiskt, gett den svenska staten stöd att fortsätta sitt förtryck emot Samer.

Samer i Sverige är någonstans mellan 20-40000 individer beroende på hur man räknar. Samer som etniskgrupp delas in i Sverige som nord/lule/och syd samer. (Finns även Ume och pite samer, det är ett 20-tal som pratar någon av de målen) Omkring 600-700 personer pratar sydsamiska idag, alltså en riktigt liten del av den ”svenska” befolkningen, 0,0007%. Arkeologer menar att sydsamer har verkat i Norrland och södra Lappland sen 1100-talet, långt innan nationsgränser uppfanns, så i realiteten har de ockuperats, förtryckts och blivit av med sitt land….

Ponera då att jag tillhör denna etniska Micro minoritet kallad syd samer. Har jag rätt att känna mig kränkt av alla nya och gamla svenska medborgare som hjälper staten att behålla sitt makt grepp över förtrycket? Får jag kalla er för ”rasister” eller känner ni att jag mobbar er då?

 

Tyvärr så är nationalismen, oavsett form, en grogrund för att känna sig kränkt. Och med så många nya nationaliteter som hävdar sin rätt, med statens goda minne, så kommer vi att ha kränkta medborgare i detta land tills Ragnarök behagar infinna sig…

Om du nu känner dig förnärmad, så ser jag dig som en av dem som håller förtryckets låga brinnande… 

 

Last Covenants

Historien upprepar sig….

Så var det då dags igen, vart fjärde år skall kräken samlas in för märkning. 10% åt vänster, 20% mot SD. Moderata baggar går med sänkta huvuden på väg till slakt. SAP’s horn beprydda proletärer stångar sig blodiga i ivern att få en plats i historieböckerna. De miljötänkande tackorna står stilla pga. höjda bränslekostnader för bonden, men i gengäld är de beredd att avvara 3000 röster till halal slakt

En sak som har slagit mig detta val är alla dessa val-tester,  Aftonbladet, Expressen, DN, SVD, osv… Jag har läst att olika former av tester på ”fejjan” bara har till syfte att kategorisera försöksdjuren, (en form av åsiktsregistrering) så då undrar jag, vad tror ni att dessa valkompasser har för syfte? Att få dig att inse vilket parti du tillhör… Jaja… Övervakningen slår alla rekord och desinformationen flödar ute på nätet och de etablerade etatisterna varnar för dessa ”Fake News” som florerar ute i samhället… Men om människan är så lättmanövrerad att hon tror att allt som skrivs är en sanning då förtjänar vi det samhälle som uppstått. Följden av detta bör vara att tidigare makthavare ställs till svars, nu har de folkvalda skygglappar som är lika stora som deras ego och därför inte något som helst intresse av att ta på sig ett misslyckande. Lägg där till att tjänstemannaansvaret togs bort för att underlätta för denna skara av horn beprydda klövdjur, så kommer de nu att le rakt in i tv-rutan och upprepa sitt mantra: En röst på mig är en röst på en stark stat!

Jimmie Åkesson & c/o som lanserar hungriga nationalsocialister som era framtida ledare och KD som lanserar ”Livets ord” som moraliskt rättesnöre och vägen framåt. Dessa två läderklädda käpp-pryglare står för en kvinnosyn som hör forntiden till, men verkar ha fått medvind bland den kvinnliga skaran av kräk som värnar om en politik som skall detaljstyra deras liv.

Moderaterna, eller som de själva lanserar sig ”det nya arbetarpartiet” verkar inte övertyga er slavar, och själv förundras jag över hur missnöjda slaktoffer väljer ett parti som de själva inte sympatiserar med, utan bara hänger upp sig på en enskild fråga. Hur tänker ni?

Jag har konstaterat tidigare att människan är helt körd, slut i huvudet, kraftig repa i hårddisken…. Men försök inse att dessa tv-lovande frälsare försöker manipulera era sinnen, att skänka makten åt någon av dessa etatister gör inte er granne gladare. Åtta partier som vill öka statens makt och fösa fårskocken fram till nästa slakt. Inte en enda av dessa pompösa grupperingar vill sätta människans frihet först, staten offrar gärna några slaktlamm för att nå sina principer och vi lär bli varse om vilka delar av den mindre ekonomiskt starka grupperingen av fårskallar som blir denna mandatperiods förlorare… (alltid de fattiga som får betala) Politisk ideologi och religiös moralpanik styr dessa profeter på bekostnad av humaniora och vetenskap… Så Schas! Iväg med er!! Ni inkräktar på min frihet…

 

Ledarflocken

 

Last Covenants

Landsbygdens erövring…

Nu när politikerna går in i sin egen valhybris så vill jag klargöra min syn på det som i framtiden kommer att kallas för det Etatistiska erövrandet av landsbygden… Jag & massorna

Formkurvan för  ”Järnrörspartiet” pekar fortfarande uppåt.  Jag skrev i ett tidigare inlägg att Åkesson håller på att bearbeta landsbygden och profilera sig som hjälten av gödselstackarnas bevarande. Jag måste säga att jag är imponerad av deras valkampanj och hur de utnyttjar de sociala medierna. Jag får reklam från SD varje dag och trots att jag anmäler all reklam från alla politiska partier och kryssar i att innehållet är ”vilseledande och/eller en bluff” så fortsätter det att strömma in olika varianter på samma tema från Järntubens beskyddar organisation. I de södra Sveriges landsbygdsregioner lär det bli raka rör efter detta val och vad gäller de norra regionerna så lär det också bli en ökning av Härdade Stålpipor som kommer ut ur landsbygdsgarderoberna i färgglada hängselbyxor… 

Det gamla avdankade Klöverpartiet har sedan länge tappat konceptet av vad som menas med ”en bevarad landsbygd”, och satsar på att vara det nya socialliberala partiet som med ökad statlig kontroll vill liberalisera Sverige. Nu spelar inte Liberalismen och statligt inflytande på samma planhalva. Men som så många andra partier så struntar Annie Lööfs partikamrater i vad dessa motsatsförhållanden har för betydelse. För det låter så bra med statlig frihet i deras öron, alla vet att en bra slogan säljer, och frihet vill många ha… Kumlabunkern är känt för att vara en statlig instans med framtida frihetsvyer…

 

Socialisterna, har de gett upp eller? Vänstern syns inte så mycket i media och de är det enda riksdagsparti som jag inte fått reklam ifrån på de internetbaserade dagböckerna. Jag gissar att de sitter och smider planer med de religiösa fanatikerna om hur de skall kunna göra revolution på mellanöstern vis… De socialistiska demokraterna med sin ”öka statens makt politik” travar på som vanligt med skygglappar för både ögon och öron, de lovar en ökad subventionering av medelklassen och dessutom att strama åt sin flyktingpolitik för migranter, som enligt FN har giltiga skäl… Vidare vill de framhålla att allt är under kontroll, för vi har staten som vår största sponsor…

Maskrosens förkämpe, ”Fridolin den flygfärdige” som har Arlanda som sin miljövänliga startbana, ser ut att få ta sikte på några lägre grantoppar inför höstens kraschlandning. Kanske kan de hitta några nya ”Grå vargar” i den fascistiska mellanöstern som kan ge dem lite luft under vingarna…

Liberalernas kappvändarpolitik fortsätter i utstakad bana, Citerar deras partiprogram om hur marknadsekonomi skall föras: ”Marknaden fungerar bäst i samhällen som präglas av tillit, hederlighet och ansvarstagande,” Ett skämt! Hederlighet och ansvarstagande, när såg vi det senast i Svensk politik? Tjänstemannaansvaret togs bort av våran framlidne ryggskottsminister. Sedan dess har politikernas framfart i vad som mest kan jämföras med bedrägeriverksamhet, ägnat sig åt att ursäkta sina synder med orden ”Jag kan inte uttala mig i det enskilda fallet” och frihetskämparna fortsätter i det andra stycket … men också i sådana samhällen måste marknaden regleras genom politiska beslut.” Alltså Statligt kontrollerad marknadsekonomi, Kina har Statligt kontrollerad marknads ekonomi så jag antar att Liberalerna jämför sig med Li och Putin, som förövrigt är två stora namn när det kommer till politisk framgång… 

Kd eller ”Livets ords” ansikte utåt, gör sin bästa valrörelse på länge, för ingen blir gladare än jag när kyrkliga entreprenörer får så lite inflytande över min framtid som bara är möjligt. Blir det med glädje som jag får se de kristna fanatikerna lämna riksdagen, vi pratar om att kommunismen har skördat liv i historien och nuet, men få grupperingar har under så lång tid förtryckt, förföljt, stulit egendom och terroriserat människa som just de religiösa tokstollarna, Halleluja!

Moderaterna eller de nya arbetarpartiet som de också vill stoltsera sig med, har samma ekonomiska fördelnings syn som SAP vad gäller sponsring av medelklassen. De vill till och med utöka subventioneringen för folk med en inkomst över 25000kr… Japp ”upp och ned vända världen” kallar marknads ekonomerna denna politik, som har sina rötter i socialismen…. Snart kommer Borgarna överge den ”Svenska modellen” och komma med förslag som ”Helikopterpengar” och Medborgarlön, allt för den fria marknadens skull….

Allt sedan demokratin landade i detta land så har staten sakta men säkert jobba sig tillbaka mot en fundamental makt lik den diktatur som vi engång var. I dag finns det inte ett enda parti i riksdagen som vill minska statens inflytande, det finns heller inget parti som vill öka kommuners inflytande och ej heller vill öka den enskildes inflytande över makten och härligheten. Jag minns när ”Han som bestämmer” ifrågasatte folkomröstningen om Eu, där han på ett enkelt sätt, likt programmet ”Klartext” på radion, förklarade att vi slavar inte kunde sätta oss in i de komplexa fördelarna med att inte ha ”för böjda bananer” i butiken. Eller varför det var så viktigt att när vi gått med, att snuset verkligen undantas från de regelverk som inte gällde alla medlemmar. Just det ni läste rätt, varje land har sitt eget EU regelverk som de inte följer… Med dessa ord vill jag uppmana er att verkligen tänka igenom era demokratiska rättigheter, och om jag får råda: Att om ni verkligen måste rösta, ge då chansen till ett parti som inte sitter i Riksdagen, Landstinget eller kommunalfullmäktige där ni bor och verkar… Kör försiktigt!

 

Last Covenants

 

Den Kristna färgen är Orange!

Den orangefärgade ljushuvudet i väst har gjort det igen. Twittrat att han och hans beslut är det bästa som hänt mänskligheten sen hans tillträde. Den lätt mentalt störde morotsfärgade pro-religiösa puckot och hans supportrar har hotat ”Putin den lille” Att om ni använder Klor, så kommer ni att få ångra er… Suck..! Putin skiter i Syrien.. visst det finns lite mineraler där, men inget som är värt att bomba sönder världen för… Kompromissen kommer att vara: ”vi byter mellanöstern mot Östra Ukraina” Så, Europa förvänta er en upptrappning av Ukrainska nationalismens uppvaknande… Och vidare kommer Putin och Jinping att sänka dollarn, ty högkonjunkturen med minusränta är P/J största påtryckning i detta Proxy krig… Jag kan ha fel, och jag har haft fel förut, men tilltron till att Jordens psykopatiska ledare skall lösa de ”stora” motsättningarna folk emellan är löjligt. Så snälla gör mig en tjänst , lägg er på soffan nästa val och känn att ni har sparat energi inför morgondagen..!

 

Last Covenants.