-Utbildning, varför då?

 

Jag brukar lyssna på olika (Nord)Amerikanska och Engelska ”Talk radios” och bara i Usa finns det en hel uppsjö med intressanta radioprogram. Engländarna har också sin beskärda del och alla finns på nätet. Oftast är det ”politiska” program som jag lyssnar på, det sträcker sig över hela det politiska spektra från höger till vänster och från Etatism till Anarkism och ja, det är intressanta program. Det senaste jag uppsnappade var från en radiokanal som förespråkade Liberalism i dess sanna natur, alltså ett liv med minimal inblandning av stat. Nåväl, de diskuterade utbildningsnivån inom olika yrken och gjorde konstaterandet, att det krävdes cirka 600 timmars utbildning för ”reservpolisen” (volunteer deputy) i Kalifornien för att få utföra polisiära uppgifter, medans det krävdes nära 3000 timmar för en Nagelteknolog att bli licensierad och få rätten till att ta emot egna kunder. (Inklusive praktik och lärlingstimmar) Det ger en fingervisning om hur tekniskt krävande yrket som manikyrist är och samtidigt att det faktiskt är en yrkesgrupp med stolthet som har en seriös organisation bakom sig.

Som sheriff i änglarnas stad verkar det inte finnas  några större krav på utbildning. Skjutträning och vapenvård var den väsentligaste delen i utbildningen,..

Tyvärr så har det visat sig att det var fler ”Teknologer” som dömts för felbehandling än ”Reservister”, så nu har kravet höjts på utbildningsnivån för dessa keratinstylister fler lärlingstimmar för att minska felbehandlingar föreslås,…

Naglar

Naglar från: nagelstudioniboden.se

 

 

 

Last Covenants