Djävulens förlängda horn….

Staten, vilken härlig institution…

Visst har staten gjort det igen! Kört över sina undersåtar utan att tveka. Redan 2013 Framkom det att staten inte hade för avsikt att ta sitt fulla ansvar för de barn som drabbats av vanvård i så kallade ”fosterhem”. För tre år sen stod det klart att över 30% av de som sökt ersättning hade fått avslag på sin begäran, och nu 2016 visar det sig att över 50% har fått avslag…

Jag blir mörkrädd, samtidigt som jag får det bekräftat att folket borde ta avstånd från staten. Det här är inte första gången och heller inte sista gången detta svek genomförs. Jag är säker på att våra folkvalda kommer att roa oss i framtiden också…

Vi kan ta tvångssteriliseringen av sinnesslöa, tattare och samer, som på tidiga 30-talet klubbades igenom av en nästan enig riksdag. Ersättning och ursäkt lät dröja på sig… Om det nu ens finns några ursäkter för detta övergrepp? Tar vi modern tid så har vi tvångsmedicinering av dementa och senila gamlingar, där det visade sig att väldigt många inte var dementa, utan att personalen bara uppfattade patienterna som jobbiga och att de därför drogades ner…. Ersättning uteblev då det fortfarande kan väckas ett enskilt åtal, med allt vad det innebär…

Så hur ser då framtiden ut? Det första som slår mig är att de personer som drabbades av narkolepsi vid ”vaccineringsskandalen” kommer att få det svårt att få ut ersättning,  jag gissar att vi får se liknade siffror som vid ”fosterhems skandalen” där över 50% av de drabbade inte kommer att få ut någon ersättning… Allt enligt demokratins spelregler…

 

individualanarkist

Don´t tread on me…

Jag älskar staten och dess representanter, för de gör allt så tydligt….

 

 

Last covenants:

Demokrati,..

… Eller illusionen om ett fritt liv.

I en demokratur (notera ordet noggrant) råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedian domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.

— citat från Vilhelm Moberg (1965)”

Den enda anledningen till att vi har demokrati är för att legitimera staten, och den enda anledningen som staten behöver för sin legitimitet är våran röst.

När Alice Bah Kuhnke här om dagen talade om att de skulle stärka demokratin, så innebär det i förlängningen att de vill stärka statens makt över invånarna. Bah Kuhnke Det kommer att ske bland annat via interventioner och regleringar inom ekonomin och arbetsmarknaden. Som plåster på såren så kommer vi att få utökad rätt till medborgarförslag så kallad ”folkmotion” som innebär att om förslaget stöds av 1% av de röstberättigade (ca 73000) så skall de behandlas av riksdagen (obs inte genomföras bara behandlas). Nu kan ni skylla på att ni faktiskt inte röstade på något regeringsparti, men bara det att ni gick och röstade innebär att ni legitimerade demokratins spelregler, och att staten faktiskt har rätt att ”köra över” befolkningen.

Nu är inte jag emot alla former av demokrati, till exempel inom föreningslivet eller i en styrelse för ett bolag är det helt okej. Men skillnaden är att det är ett frivilligt val, staten föds jag in i och den kan jag inte begära utträde ifrån utan att också behöva lämna ifrån mig rätten till egendom, som jag förövrigt inte har full rätt till,..

Jag är 45 år och har haft rätten att rösta i sju stycken riksdagsval och om jag får leva tills jag är 80 år så har jag haft rätten att rösta i sexton stycken val med dagens system, och tror ni att jag faktiskt kan rucka på statens våldsmonopol genom att gå till valurnan med en lapp som ger ett parti rätten att bestämma över mitt liv?  När ni lägger er röst så innebär inte det att ni är med och påverkar politiken, det ni gör är att ge ett parti legimitet att använda er röst för att genomföra den politik som partiet vill, de har inte någon skyldighet att genomföra vad de lovat er inför ett val och därmed inget ansvar för hur din framtid blir,… Vid 45 års ålder vill jag kunna bestämma över min egen kropp och min egendom.

I måndags så släpptes finansinspektionen sin utvärdering av penningpolitiken 2010-2015, såg ni ens en notis om det i media? Jaså inte, det är inte så konstigt då det inte är någon munter läsning. Den kan sammanfattas på följande sätt:  ”Riksbanken utreder Riksbanken och får svidande kritik för att de tror på de egna ekonomiska modellerna och statistik,..”

Penning politik 2010-2015

Förövrigt är politik förbannat tråkigt,.. Dags att kliva av?

Anarkokapitalism

Last Covenants